Začátek koference

           

     

Hlavní mediální partneři konference

     


Hlavní cíle

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezinárodní konferenci pořádanou v hotelu „Avanti“ v Brně, jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti.

Tématické okruhy

Na konferenci je možno se zapojit svými odbornými přednáškami k těmto tematickým okruhům:

 • Šlechtění rostlin
 • Rostlinolékařství
 • Technologie pěstování plodin a ekologie
 • Kvalita a zpracování produktů

Vědecký výbor

 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda
 • Ing. Barbora Badalíková
 • doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
 • Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
 • Ing. Pavel Kolařík
 • Ing. Petr Míša, Ph.D.
 • Ing. Jan Pelikán, CSc.
 • Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Adresa organizačního výboru:

Ing. Jakub Prudil, Mgr. Helena Hutyrová
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Zahradní 1, 664 41 Troubsko, ČR
e-mail: prudil@vupt.cz, e-mail: hutyrova@vupt.cz
tel.: +420 547 138 822, +420 547 138 806

Organizační výbor

Ing. Barbora Badalíková
Mgr. Helena Hutyrová
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Jakub Prudil
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vymyslický

2024
28. – 29. listopadu

Brno
Hotel Avanti

Pokyny pro autory

Při nedodržení pokynů budou příspěvky vráceny! Příspěvky zasílejte on-line do vaší přihlášky! Recenzované příspěvky budou vydány ke dni konání konference formou článků CD jako vědecká příloha časopisu Úroda č. 12/2024. Posterová sekce bude probíhat formou diskuse, autoři zpracují poster ve formátu A4 v několika výtiscích a umožní rozebrání případným zájemcům.
Šablona příspěvku ke stažení.

Organizační informace

Prezentace v jazyce českém nebo slovenském formou přednášky, posteru nebo nabídky produktů u pronajmutých stolů.

Vložné: 5.900,- Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré organizační a publikační náklady, občerstvení – obědy, kávové přestávky)
Pronájem pultů pro firemní prezentaci: 6.600,- Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré organizační a publikační náklady, občerstvení – obědy, kávové přestávky)

Platba

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, č.ú.: 27-5828150247/0100
konstantní symbol 0308, variabilní symbol = přidělené číslo účastníka dle přihlášky!
IBAN: CZ3201000000275828150247
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
Majitel účtu: Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko
IČO: 26296080 DIČ: CZ26296080
Daňové doklady budou účastníkům zasílány elektronicky.
Nutno uhradit za každého účastníka zvlášť anebo při hromadné platbě ze stejné organizace dát do zprávy pro příjemce jména všech účastníků či variabilních symbolů!

Důležité termíny

Zaslání závazné přihlášky on-line. 29. září 2024
Konečný termín pro zaslání příspěvků a zaplacení účastnického poplatku! 29. října 2024
Poslední termín rezervace ubytování. 20. října 2024

Registrace na konferenci

Registraci provedete kliknutím na přihlásit a vyplněním zobrazeného formuláře. Pokyny k platbě včetně variabilního symbolu Vám budou zaslány po přihlášení.
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci.

Přihlásit

Místo konference

Hotel Avanti****
Střední 61
602 00 Brno
Telefon: +420 541 510 111
Email: hotel@hotelavanti.cz


Ubytování

Každý účastník si zarezervuje pokoj sám dle svých požadavků nejpozději do 20. října 2024 přes webové stránky hotelu. Při rezervaci pokoje on-line - nahlaste, že jste účastníci konference Troubsko a termín konference, abyste mohli uplatnit slevu na ubytování. Termín naší konference je důležitý, protože Troubsko pořádá v září ještě jinou konferenci, tak aby se to nepletlo. (Ubytování si hradí každý účastník při příjezdu) Parkoviště pro hosty je přímo před hotelem a pro ubytované je zdarma.