Začátek koference

           

     

Hlavní mediální partneři konference

     


Hlavní cíle

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezinárodní konferenci pořádanou v hotelu „Avanti“ v Brně, jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti.

Tématické okruhy

Na konferenci je možno se zapojit svými odbornými přednáškami k těmto tematickým okruhům:

 • Šlechtění rostlin
 • Rostlinolékařství
 • Technologie pěstování plodin a ekologie
 • Kvalita a zpracování produktů

Vědecký výbor

 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda
 • Ing. Barbora Badalíková
 • doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
 • Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • RNDr. Jan Hofbauer, CSc.
 • Ing. Pavel Kolařík
 • Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
 • Ing. Petr Míša, Ph.D.
 • Ing. Jan Pelikán, CSc.
 • Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Adresa organizačního výboru:

Ing. Barbora Badalíková
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Zahradní 1, 664 41 Troubsko, ČR
e-mail: badalikova@vupt.cz
tel.: +420 547 138 821, fax: +420 547 138 800

Organizační výbor

Ing. Barbora Badalíková
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Jakub Prudil
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vymyslický

2021
18. – 19. listopadu

Brno
Hotel Avanti

Pokyny pro autory

Recenzované příspěvky budou vydány ke dni konání konference formou článků na CD jako vědecká příloha časopisu Úroda.
Šablona příspěvku ke stažení.

Organizační informace

Prezentace v jazyce českém nebo slovenském formou přednášky, posteru* nebo nabídky produktů u pronajmutých stolů. Doporučená velikost posterů je 70šx80v (jednoduchý, nelaminovaný).

Vložné: 4.100,- Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré organizační a publikační náklady, občerstvení – obědy, kávové přestávky, společenský večer)
Pronájem pultů pro firemní prezentaci: 5.000,- Kč včetně DPH (za jednu osobu, další osoba musí platit normální vložné)

Platba

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, č.ú.: 27-5828150247/0100
konstantní symbol 0308, variabilní symbol = přidělené číslo účastníka dle přihlášky!
IBAN: CZ3201000000275828150247
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
Majitel účtu: Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko
IČO: 26296080 DIČ: CZ26296080
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci
Nutno uhradit za každého účastníka zvlášť anebo při hromadné platbě ze stejné organizace dát do zprávy pro příjemce jména všech účastníků či variabilních symbolů!

Důležité termíny

Vyplnění závazné příhlášky. 30. září 2021
Konečný termín pro zaslání příspěvků a zaplacení účastnického poplatku! 17. října 2021
Poslední termín rezervace ubytování. 24. října 2021

Registrace na konferenci

Registraci provedete kliknutím na přihlásit a vyplněním zobrazeného formuláře. Pokyny k platbě včetně variabilního symbolu Vám budou zaslány po přihlášení.
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci.

Přihlásit

Předběžný program

Čtvrtek 18. listopadu

Registrace účastníků – 1. patro hotelu „AVANTI“

Zahájení konference
Úvodní slovo: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (Ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, s.r.o. a Zemědělského výzkumu, s.r.o. Troubsko)

Zástupce MZe ČR

Zástupce AK ČR: Ing. Jan Doležal (Prezident AK ČR)

Sekce č. 1: „Šlechtění“
Úvodní přednáška: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB AV ČR):
Pokroky v genomice rostlin a šlechtění

Sekce č. 2: „Rostlinolékařství“:
Úvodní přednáška: Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. (ZV Troubsko):
Možnosti desikace a sklizně u semenných porostů
jetelovin pěstovaných v ČR

Sekce č. 3: „Technologie pěstování plodin, půda a ekologie“:
Úvodní přednáška: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. (VÚMOP, Praha-Zbraslav):
Stav zemědělské půdy v ČR v kontextu klimatické změny

Pátek 19. listopadu

Dopolední jednání
Sekce
Diskuse, závěr konference, oběd

Místo konference

Hotel Avanti****
Střední 61
602 00 Brno
Telefon: +420 541 510 111, Fax +420 541 219 863
Email: hotel@hotelavanti.cz


Ubytování

Každý účastník si zarezervuje pokoj sám dle svých požadavků nejpozději do 24. října 2021 přes webové stránky hotelu. (Ubytování si hradí každý účastník při příjezdu) Parkoviště pro hosty je přímo před hotelem a pro ubytované je zdarma.