Začátek koference

           

Hlavní mediální partneři konference

     


Hlavní cíle

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezinárodní konferenci pořádanou v hotelu „Avanti“ v Brně, jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti.

Tématické okruhy

Na konferenci je možno se zapojit svými odbornými přednáškami k těmto tematickým okruhům:

 • Šlechtění rostlin
 • Rostlinolékařství
 • Technologie pěstování plodin a ekologie
 • Kvalita a zpracování produktů

Vědecký výbor

 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda
 • Ing. Barbora Badalíková
 • doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
 • Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • RNDr. Jan Hofbauer, CSc.
 • Ing. Pavel Kolařík
 • Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
 • Ing. Petr Míša, Ph.D.
 • Ing. Jan Pelikán, CSc.
 • Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Vymyslický

Adresa organizačního výboru:

Ing. Barbora Badalíková
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Zahradní 1, 664 41 Troubsko, ČR
e-mail: badalikova@vupt.cz
tel.: +420 547 138 821, fax: +420 547 138 800

Organizační výbor

Ing. Barbora Badalíková
Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D.
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vymyslický

2018
21. – 22. listopadu

Brno
Hotel Avanti

127
odborníků

25
vystupujících

Organizační informace

Prezentace v jazyce českém nebo slovenském formou přednášky, posteru* nebo nabídky produktů u pronajmutých stolů. Doporučená velikost posterů je 70šx80v (jednoduchý, nelaminovaný).

Vložné: 3.900,- Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré organizační a publikační náklady, občerstvení – obědy, kávové přestávky, společenský večer)
Pronájem pultů pro firemní prezentaci: 5.000,- Kč včetně DPH

Recenzované příspěvky budou vydány ke dni konání konference formou článků na CD jako vědecká příloha časopisu Úroda.
Šablona příspěvku ke stažení.

Platba

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, č.ú.: 14904641/0100
konstantní symbol 0308, variabilní symbol = přidělené číslo účastníka dle přihlášky!
IBAN: CZ5201000000000014904641
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
Majitel účtu: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
IČO: 48532452 DIČ: CZ48532452
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci.

Důležité termíny

Vyplnění závazné příhlášky. 8. září 2018
2. cirkulář s informacemi pro autory příspěvků 10. září 2018
Konečný termín pro zaslání příspěvků a zaplacení účastnického poplatku! 10. října 2018
Poslední termín rezervace ubytování. 27. října 2018

Registrace na konferenci

Registraci provedete kliknutím na přihlásit a vyplněním zobrazeného formuláře. Pokyny k platbě včetně variabilního symbolu Vám budou zaslány po přihlášení.
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci.

Přihlásit

Předběžný program

Středa 21. listopadu

8.00 - 9.30 registrace účastníků – 1. patro hotelu „AVANTI“
9.30 – 10.30 Zahájení konference
RNDr. Jan Nedělník, PhD. (VÚP s.r.o. Troubsko): Úvodní slovo
Zástupce MZe ČR
Zástupce AK ČR
Vystoupení zahraničních hostů
10.30 - 13.00 dopolední jednání
Sekce „Šlechtění“
Sekce „Rostlinolékařství“
13.00 – 14.00 přestávka na oběd
14.00 – 17.00 – odpolední jednání
Sekce „Technologie pěstování rostlin a ekologie“
17.00 – 18.00 – Diskuze u posterů
18.30 – večeře, společenský večer

Čtvrtek 22. listopadu

9.00 – 13.00 dopolední jednání
Sekce „Kvalita a zpracování produktů“
13.00 – diskuse, závěr konference, oběd

Místo konference

Hotel Avanti****
Střední 61
602 00 Brno
Telefon: +420 541 510 111, Fax +420 541 219 863
Email: hotel@hotelavanti.cz


Ubytování

Každý účastník si zarezervuje pokoj sám dle svých požadavků nejpozději do 27. října 2018 přes webové stránky hotelu.
Ceny pokojů po slevě - včetně snídaně (všechny jsou vybaveny sociálním zařízením):

 • 1/1 lůžkový pokoj 1 512,-Kč,
 • 1/2 lůžkový pokoj 1 680,- Kč.
Nahlaste, prosím, že jste účastníci konference Troubsko, protože jen tak uplatníte slevu na ubytování!!! (Ubytování si hradí každý účastník při příjezdu) Parkoviště pro hosty je přímo před hotelem a pro ubytované je zdarma.